PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ ŘÁD

Prague Camp

Císařská louka 162

15000 Praha 5 – Smíchov

Provozovatel :  Exkurzo s.r.o., Hládkov 920/12, Praha 6, 16900, IČ 07374976

 1. Při příchodu do kempu je návštěvník povinen přihlásit se na recepci a předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas).
 2. Pobyt nepřihlášených osob v kempu není povolen.
 3. Recepční vydá klíče, případně určí místo na stan, karavan apod.
 4. Připojení na elektro přípojku je možné pouze po zaplacení poplatku na recepci. Veškeré elektrické zařízení musí splňovat příslušné normy, za které zodpovídá uživatel. Případné vzniklé škody hradí uživatel.
 5. Návštěvníci musí respektovat noční klid (22:00-6:00). V případě jeho nedodržení má provozovatel právo návštěvníka vyhostit bez navrácení uhrazené částky za pobyt. Výjimku nočního klidu tvoří kulturní akce a akce předem dohodnuté s provozovatelem.
 6. Přísný zákaz volného pobíhání psů a koček a jejich majitel je povinen uklidit jejich exkrementy.
 7. Povinnosti návštěvníků je vzájemné ohleduplné chování a jednání. Není dovoleno ostatní návštěvníky obtěžovat křikem, hlasitým zpěvem nebo hlasitým používání audio zařízení.
 8. Je zakázáno provádět terénní úpravy v celém areálu kempu.
 9. Je zakázáno poškozovat a kácet dřeviny a květiny v celém areálu kempu i jeho okolí.
 10. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt od 14:00 hod. Návštěvník je povinen opustit ubytovací jednotku nebo prostor pro stany a karavany nejpozději v den skončení pobytu do 10:00. Nedodrží-li návštěvník tuto lhůtu, je provozovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den. Návštěvník, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou noc.
 11. Návštěvník platí celkovou částku za ubytování v den nástupu na ubytování.
 12. V den nástupu na ubytování recepční předá návštěvníkovi ubytovací zařízení dle Inventárního soupisu. Při ukončení pobytu je návštěvník povinen předat ubytovací zařízení recepčnímu dle inventárního soupisu. Po ukončení pobytu v ubytovacím zařízení návštěvník zhasne světla, zavře okna a dveře a dostaví se na recepci, popř. odevzdá na recepci číslo stanu, číslo automobilu apod.
 13. Návštěvník má právo používat veškeré zařízení ubytovací jednotky a služeb provozovatele.
 14. V ubytovací jednotce nesmí být bez souhlasu provozovatele přemísťovat nábytek ani jinak nic měněno.
 15. Provozovatel může po návštěvníkovi požadovat vratnou kauci (1.000,- Kč / ubytovací jednotka), která bude návštěvníkovi vrácena v den odjezdu.
 16. Návštěvníci ubytování v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a parkovat vozidla mohou pouze v prostorech k tomu určených. Jsou povinni dodržovat vyhlášky Městského úřadu v Praze 5.
 17. Návštěvníci jsou povinni dávat komunální odpad do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu kempu nikam ukládat.
 18. Rozdělávání ohňů je zakázáno a platí v celém areálu. Povolen je pouze gril, za předpokladu, že bude pod nepřetržitým dohledem zodpovědné osoby.
 19. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána.
 20. Za škody způsobené na majetku provozovatele odpovídá návštěvník podle obecně závazných předpisů.
 21. Provozovatel neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci volně odložené.
 22. Každý návštěvník se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením pobytu v kempu návštěvník prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem.

 

Prague Camp

Císařská louka 162

150 00 Praha 5 – Smíchov

Kontaktní osoba:

Miroslav Šticha

Telefon: +420 702 145 150