HUISREGELS

HUISREGELS

Prague Camp

Císařská louka 162

15000 Praag 5 – Smíchov

Exploitant: Exkurzo s.r.o., Hládkov 920/12, Praag 6, 16900, identificatienummer 07374976

 1. Bij aankomst op de camping dienen bezoekers zich te melden bij de receptie en een identiteitsbewijs te overleggen (identiteitskaart, paspoort).
 2. Verblijf van niet-aangemelde personen op de camping is niet toegestaan.
 3. De receptiemedewerker overhandigt de sleutels of kent een staanplaats toe.
 4. De elektriciteitsaansluiting kan alleen worden gebruikt na betaling aan de receptie. Alle elektrische apparaten moeten voldoen aan de relevante normen; de gebruiker is hiervoor verantwoordelijk. Eventuele schade wordt vergoed door de gebruiker.
 5. Bezoekers dienen de nachtrust (22.00 – 6.00 uur) te respecteren. In geval van niet-naleving heeft de exploitant het recht de bezoeker weg te sturen zonder recht op retournering van het reeds betaalde bedrag voor zijn verblijf. Uitzonderingen op de nachtrust zijn culturele evenementen en vooraf met de exploitant overeengekomen evenementen.
 6. Vrij rondlopen van honden en katten is niet toegestaan. Eigenaars zijn verplicht de uitwerpselen van hun huisdieren op te ruimen.
 7. Bezoekers dienen zich respectvol tegenover anderen te gedragen. Het is niet toegestaan andere bezoekers lastig te vallen met geschreeuw, luid gezang of luid gebruik van audioapparatuur.
 8. Het is op het hele campingterrein niet toegestaan om aanpassingen aan het terrein uit te voeren.
 9. Het is niet toegestaan om op en rond het campingterrein bomen en planten te beschadigen of kappen.
 10. Tenzij anders overeengekomen is de aankomsttijd niet voor 14.00 uur. Bezoekers dienen hun accommodatie of staanplaats op de vertrekdatum voor 10.00 uur te verlaten. Bij niet-naleving hiervan is de exploitant gerechtigd om de bezoeker een extra dag in rekening te brengen. Bezoekers die voor 6 uur ‘s ochtends inchecken, dienen de prijs voor de hele nacht te betalen. 
 11. Het totaalbedrag voor de accommodatie moet worden betaald op de dag van aankomst.
 12. Op de aankomstdag draagt de receptiemedewerker de accommodatie conform de inventarislijst over aan de bezoeker. Na afloop van het verblijf dient de bezoeker de accommodatie over te dragen aan de receptiemedewerker conform de inventarislijst. Aan het einde van het verblijf in de accommodatie dient de bezoeker de lichten te doven, ramen en deuren te sluiten en naar de receptie te gaan, of bij de receptie het tentnummer, autonummer enz. af te geven.
 13. De bezoeker is gerechtigd om de volledige uitrusting van de accommodatie-eenheid en alle diensten van de exploitant te gebruiken.
 14. In de accommodatie-eenheid mag zonder toestemming van de exploitant geen meubilair worden verplaatst of anderszins iets worden gewijzigd.
 15. De exploitant kan van de bezoeker een borgsom (CZK 1000,- per accommodatie-eenheid) verlangen, die de bezoeker op de dag van vertrek terugkrijgt.
 16. Bezoekers dienen voor netheid en orde te zorgen. Tenten opzetten en auto’s parkeren kan op de daartoe bestemde plaatsen. Bezoekers dienen de verordeningen van de gemeente Praag 5 te respecteren.
 17. Bezoekers dienen huishoudelijk afval in de containers op de daartoe aangewezen plaatsen te deponeren. Overig afval mag niet op het campingterrein gedeponeerd worden.
 18. Vuur maken is niet toegestaan op het terrein. Alleen barbecues zijn toegestaan, indien onder voortdurend toezicht van de verantwoordelijke persoon.
 19. Motorvoertuigen wassen en onderhouden is niet toegestaan op het terrein.
 20. De bezoeker is aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan de eigendommen van de exploitant conform de algemeen bindende voorschriften.
 21. De exploitant is niet aansprakelijk voor diefstal van geld, persoonlijke documenten en andere waardevolle spullen.
 22. Bezoekers dienen kennis te nemen van deze huisregels en ze na te leven. Door betaling voor het verblijf op de camping verklaart de bezoeker dat hij kennis heeft genomen van de huisregels.

 

Prague Camp

Císařská louka 162

150 00 Praag 5 – Smíchov

Contactpersoon:

Miroslav Šticha

Phone: +420 702 145 150